O projekcie

Beneficjent Dawid Ryczko realizuje projekt:

Opracowanie i wdrożenie aplikacji wspierającej e-administrację w walce z bezdomnością zwierząt.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”.

Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.”

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek aplikacji, która pozwoli na odnajdywanie zagubionych zwierząt, a także walkę z bezdomnością zwierząt.

Dofinansowanie projektu z UE: 407 595,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.02.2021 - 12.10.2022

Minimalny okres utrzymania projektu to 3 lata od zakończenia realizacji.

Więcej o projekcie pod tym linkiem.