Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo, dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych

Dawid Ryczko, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Ryczko, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP: 6881234964, REGON: 371166026, ul. Kolejowa lok. 13, 99-434 Łódź, e-mail: aplikacjaznajda@gmail.com.

Dane osobowe i prywatność

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji i świadczeniem usług w niej oferowanych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

Skorzystanie z usług oferowanych w Aplikacji

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w Aplikacji
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania umowy
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz miał możliwości skorzystania z naszych usług

Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
mnasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – 12 miesięcy
przez 12 miesięcy lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

Wzięcie udziału w rozwoju Aplikacji

W jakim celu?
uwzględnienie Twoich pomysłów, opinii i uwag związanych z Aplikacją i tematyką bezdomnych zwierząt
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz mógł przekazać nam swoich pomysłów, opinii i uwag związanych z Aplikacją i tematyką bezdomnych zwierząt

Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie pliku cookie *

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po Aplikacji, celem dostosowania jej do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie pliku cookie *

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Aplikacji w pracach nad jego rozwojem

Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych

W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

Zapisanie się na subskrypcję dot. nowych zgłoszeń

W jakim celu?
wysyłanie powiadomień o zaginionych/znalezionych zwierzętach
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz otrzymywać informacji o nowych zgłoszeniach

Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Aplikacją lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Publikowanie danych

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Aplikacji. Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

Działania analityczne

W ramach Aplikacji prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jej intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojego urządzenia) na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Aplikacji – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Aplikacji klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Aplikacji oraz zamieszczane w niej treści do potrzeb Użytkowników.

Profilowanie

W ramach Aplikacji dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to
 • zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Nasza Aplikacja, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tej Aplikacji ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Aplikacji.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej Aplikacji, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

Działanie Odbiorca danych Przekazanie danych poza unię europejską
każde działanie w związku z Aplikacją dostawcy usług zewnętrznej przestrzeni dyskowej tak – Stany Zjednoczone **
każde działanie w związku z Aplikacją dostawca usługi poczty elektronicznej tak – Stany Zjednoczone **
przebywanie na stronie Aplikacji z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych podmiot zapewniający usługi marketingowe tak – Stany Zjednoczone **
przebywanie na stronie Aplikacji z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych podmiot zapewniający usługi statystyczne tak – Stany Zjednoczone **
zapis na powiadomienia lub wyrażenie zgody na marketing podmiot zapewniający system mailingowy tak – Stany Zjednoczone **
skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku z Aplikacją przez portale społecznościowe portale społecznościowe tak – Stany Zjednoczone **

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza unii europejskiej

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.